EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
21.492.439,00€ 23.138.061,00€ 3.624.697,00€ 2.569.296,00€ 1.055.401,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
ADMIN Administració General 1.632.380,00€ 1.663.592,00€ 262.878,00€ 251.337,00€ 11.541,00€
AMBI Medi Ambient 261.808,00€ 261.808,00€ 15.805,00€ 14.569,00€ 1.236,00€
ARXI Arxiu Històric Comarcal 51.299,00€ 51.299,00€ 8.824,00€ 8.037,00€ 787,00€
CIDTBE Centre Innovació i Desenvolupament Turístic 107.316,00€ 107.316,00€ 6.255,00€ 6.102,00€ 153,00€
CIVI Agents cívics 135.190,00€ 135.190,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
CONSU Consum 28.774,00€ 28.774,00€ 6.347,00€ 5.782,00€ 565,00€
EAIA Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 479.728,00€ 479.728,00€ 100.283,00€ 90.916,00€ 9.367,00€
ENDEU Endeutament 37.700,00€ 37.700,00€ 7.477,00€ 2.316,00€ 5.161,00€
ENSE Ensenyament 2.522.949,00€ 3.228.662,00€ 546.513,00€ 543.789,00€ 2.724,00€
GOV Govern 293.587,00€ 304.842,00€ 62.605,00€ 60.481,00€ 2.124,00€
GRAL Despeses generals 22.750,00€ 22.750,00€ 3.103,00€ 3.103,00€ 0,00€
HABIT Habitatge 63.800,00€ 63.800,00€ 8.661,00€ 7.898,00€ 763,00€
ICIF Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 285.707,00€ 285.707,00€ 62.607,00€ 56.246,00€ 6.361,00€
IGU Igualtat 130.766,00€ 130.766,00€ 22.700,00€ 21.010,00€ 1.690,00€
JOVE Joventut 147.364,00€ 147.364,00€ 17.163,00€ 15.577,00€ 1.586,00€
PECT Projecte d'Especialització i Competitivitat Territ 69.353,00€ 71.353,00€ 5.841,00€ 5.314,00€ 527,00€
RESIDU Residus 5.431.410,00€ 5.431.410,00€ 1.007.806,00€ 447.081,00€ 560.725,00€
SAD Servei d'Ajuda a Domicili 652.350,00€ 652.350,00€ 120.885,00€ 109.908,00€ 10.977,00€
SAI Servei d'Assistència Informàtica 96.749,00€ 96.749,00€ 12.411,00€ 11.360,00€ 1.051,00€
SANEJA Sanejament 4.919.807,00€ 5.278.091,00€ 583.884,00€ 208.039,00€ 375.845,00€
SIFE Servei d'Integració en Famílies Extenses 126.229,00€ 126.229,00€ 26.723,00€ 24.313,00€ 2.410,00€
SIS Servei d'Intervenció Socioeducativa 439.226,00€ 439.226,00€ 87.803,00€ 80.195,00€ 7.608,00€
SOC Programes Servei Ocupació 1.425.271,00€ 1.770.918,00€ 304.553,00€ 281.395,00€ 23.158,00€
TERRI Territori 158.340,00€ 177.276,00€ 35.225,00€ 31.838,00€ 3.387,00€
TRANS Transport serveis socials 249.120,00€ 259.325,00€ 50.083,00€ 46.608,00€ 3.475,00€
TURI Turisme 48.358,00€ 48.358,00€ 14.097,00€ 13.267,00€ 830,00€
UBASP Unitat Bàsiqca d'Atenció Social Primària 1.500.808,00€ 1.501.513,00€ 227.357,00€ 206.007,00€ 21.350,00€
VERDA Via Verda 161.800,00€ 323.464,00€ 16.808,00€ 16.808,00€ 0,00€
VIVER Viver d'empreses 12.500,00€ 12.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€