LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ÀREES DE DESPESA 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent