LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ÀREES DE DESPESA 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
21.492.439,00€ 21.492.439,00€ 487.406,00€ 279.958,00€ 207.448,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
0 DEUDA PÚBLICA 37.700,00€ 37.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 10.835.165,00€ 10.835.165,00€ 263.339,00€ 56.269,00€ 207.070,00€
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 5.446.845,00€ 5.446.845,00€ 20.810,00€ 20.810,00€ 0,00€
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN 2.723.062,00€ 2.723.062,00€ 135.377,00€ 135.377,00€ 0,00€
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 567.599,00€ 567.599,00€ 4.296,00€ 4.143,00€ 153,00€
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.882.068,00€ 1.882.068,00€ 63.584,00€ 63.359,00€ 225,00€