LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DETALL DESPESES 2024

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent