PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
21.492.439,00€ 21.492.439,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
ADMIN Administració General 1.632.380,00€ 1.632.380,00€
AMBI Medi Ambient 261.808,00€ 261.808,00€
ARXI Arxiu Històric Comarcal 51.299,00€ 51.299,00€
CIDTBE Centre Innovació i Desenvolupament Turístic 107.316,00€ 107.316,00€
CIVI Agents cívics 135.190,00€ 135.190,00€
CONSU Consum 28.774,00€ 28.774,00€
EAIA Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 479.728,00€ 479.728,00€
ENDEU Endeutament 37.700,00€ 37.700,00€
ENSE Ensenyament 2.522.949,00€ 2.522.949,00€
GOV Govern 293.587,00€ 293.587,00€
GRAL Despeses generals 22.750,00€ 22.750,00€
HABIT Habitatge 63.800,00€ 63.800,00€
ICIF Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 285.707,00€ 285.707,00€
IGU Igualtat 130.766,00€ 130.766,00€
JOVE Joventut 147.364,00€ 147.364,00€
PECT Projecte d'Especialització i Competitivitat Territ 69.353,00€ 69.353,00€
RESIDU Residus 5.431.410,00€ 5.431.410,00€
SAD Servei d'Ajuda a Domicili 652.350,00€ 652.350,00€
SAI Servei d'Assistència Informàtica 96.749,00€ 96.749,00€
SANEJA Sanejament 4.919.807,00€ 4.919.807,00€
SIFE Servei d'Integració en Famílies Extenses 126.229,00€ 126.229,00€
SIS Servei d'Intervenció Socioeducativa 439.226,00€ 439.226,00€
SOC Programes Servei Ocupació 1.425.271,00€ 1.425.271,00€
TERRI Territori 158.340,00€ 158.340,00€
TRANS Transport serveis socials 249.120,00€ 249.120,00€
TURI Turisme 48.358,00€ 48.358,00€
UBASP Unitat Bàsiqca d'Atenció Social Primària 1.500.808,00€ 1.500.808,00€
VERDA Via Verda 161.800,00€ 161.800,00€
VIVER Viver d'empreses 12.500,00€ 12.500,00€