PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2024

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
27.851.794,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
ADMIN Administració General 1.563.344,00€ 1.563.344,00€
AMBI Medi Ambient 387.520,00€ 387.520,00€
ARXI Arxiu Històric Comarcal 81.298,00€ 81.298,00€
CIDTBE Centre Innovació i Desenvolupament Turístic 53.780,00€ 53.780,00€
CONSU Consum 31.150,00€ 31.150,00€
ENDEU Endeutament 68.897,00€ 68.897,00€
ENSE Ensenyament 3.716.596,00€ 3.716.596,00€
GOV Govern 397.869,00€ 397.869,00€
GRAL Despeses generals 32.100,00€ 32.100,00€
HABIT Habitatge 69.245,00€ 69.245,00€
ICIF Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 341.619,00€ 341.619,00€
IGU Igualtat 476.170,00€ 476.170,00€
JOVE Joventut 329.182,00€ 329.182,00€
RESIDU Residus 6.941.787,00€ 6.941.787,00€
SAD Servei d'Ajuda a Domicili 1.286.084,00€ 1.286.084,00€
SANEJA Sanejament 6.662.234,00€ 6.662.234,00€
SIS Servei d'Intervenció Socioeducativa 486.359,00€ 486.359,00€
SOC Programes Servei Ocupació 1.753.645,00€ 1.753.645,00€
TERRI Territori 166.114,00€ 166.114,00€
TRANS Transport serveis socials 336.138,00€ 336.138,00€
TURI Turisme 54.980,00€ 54.980,00€
UBASP Unitat Bàsiqca d'Atenció Social Primària 1.620.572,00€ 1.620.572,00€
VERDA Via Verda 146.677,00€ 146.677,00€
VIVER Viver d'empreses 9.000,00€ 9.000,00€